Ailton Elisiário
icon_lattes
 

Antonio Silveira Neto
icon_lattes icon_linkedin

Bráulio Tavares

 

 
Carina Gouveia
icon_lattes

Claudio Lucena
icon_lattes icon_linkedin

 

Coluna Editores

 
Constantino Mendes
icon_lattes icon_linkedin

Daniel Lira
icon_lattes

Diego Guimarães

 

Elionora Cardoso
icon_lattes icon_linkedin

Ezilda Melo
icon_lattes

Gilbergues Santos
icon_lattes icon_linkedin
João Ademar
icon_lattes icon_linkedin

Júnior Flor
icon_lattes icon_linkedin

Laryssa Almeida
icon_lattes icon_linkedin
Marcelo Weick
icon_lattes icon_linkedin
Marília Leal
icon_lattes
Paulo Nunes
icon_lattes

Talden farias
icon_lattes icon_linkedin

Tercio Motta
icon_lattes
Thiago Lia Fook

 

Vinícius Leão
icon_lattes icon_linkedin

Yulgan Tenno
icon_lattes

liannesoresLianne Soares
icon_lattes
karinamacielKarina Maciel
icon_lattes icon_linkedin
taysamatosTaysa Matos
icon_lattes icon_linkedin
italoÍtalo Hardman
icon_lattes 
alanacavalcanteAlana Cavalcante
icon_lattes
henriquejeronimoHenrique Jerônimo
icon_lattes

martaMarta Torresicon_lattes


paulo f cunha    Paulo Ferreira Cunhaicon_lattes  

coluna alexandre

        Alexandre Pagliarini   icon_lattes

1.1.2             Tássio Bezerra
icon_lattes
 

2.1               Irivaldo Alvesicon_lattes

 

3.1

      Pedro Henrique Ataídeicon_lattes

 

 

 

4.1               Olímpio Rochaicon_lattes 

 

 5.1

       Esther Albuquerqueicon_lattes

 

 6.1

               Rodolfo Ribeiroicon_lattes

 

 7.1

                Alex Taveiraicon_lattes

 

 9.1

            Bianca Richtericon_lattes

10.1
            Ricardo Marquesicon_lattes

Deixe uma resposta

*